News & Events

30 รายการ
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ร่วมถวายน้ำดื่มแก่วัดกระดึงทอง ต.บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้รองรับประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารพระเทพมงคลวัชราจารย์
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ร่วมถวายแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแก่วัดกระดึงทอง ต.บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้สร้างห้องน้ำ
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด บริจาคคอนกรีตผสมเสร็จถวายวัดกระดึงทอง ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อใช้ในการก่อสร้างห้องน้ำหรับรองรับพระเถรานุเถระ และประชาชนทั่วไป
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด บริจาคคอนกรีตผสมเสร็จ ถวายวัดกระดึงทอง เพื่อใช้ในการก่อสร้างเมรุชั่วคราวพระราชทานเพลิงศพ
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ได้รับมอบเกียรติบัตรสถานประกอบการดีเด่น ด้านการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2565..
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ให้การสนับสนุนของรางวัลให้แก่อำเภอบ้านด่าน สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการออกร้านกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2566
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์