News & Events

32 รายการ
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ให้การสนับสนุนคอนกรีตผสมเสร็จแก่อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด มอบผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา แก่โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน เพื่อปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดดิจิทัล ศูนย์เครือข่ายปฐมวัย และปรับปรุงภูมิทัศน์
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ร่วมถวายน้ำดื่มแก่วัดกระดึงทอง ต.บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้รองรับประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารพระเทพมงคลวัชราจารย์
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ร่วมถวายแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแก่วัดกระดึงทอง ต.บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้สร้างห้องน้ำ
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด บริจาคคอนกรีตผสมเสร็จถวายวัดกระดึงทอง ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อใช้ในการก่อสร้างห้องน้ำหรับรองรับพระเถรานุเถระ และประชาชนทั่วไป
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด บริจาคคอนกรีตผสมเสร็จ ถวายวัดกระดึงทอง เพื่อใช้ในการก่อสร้างเมรุชั่วคราวพระราชทานเพลิงศพ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์