• หน้าแรก

  • News & Events

  • บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ได้บริจาคคอนกรีตผสมเสร็จ แก่วัดป่าโนนเขวา

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ได้บริจาคคอนกรีตผสมเสร็จ แก่วัดป่าโนนเขวา

  • หน้าแรก

  • News & Events

  • บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ได้บริจาคคอนกรีตผสมเสร็จ แก่วัดป่าโนนเขวา

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ได้บริจาคคอนกรีตผสมเสร็จ แก่วัดป่าโนนเขวา            วันที่ 15 สิงหาคม 2566 บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ได้บริจาคคอนกรีตผสมเสร็จ ให้แก่วัดป่าโนนเขวา ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ เพื่อใช้ในการเทพื้นถนนคอนกรีตทางเข้าบริเวณหน้าวัด เพื่อใช้สำหรับสัญจรเดินทางของพระเถรานุเถระ พุทธศาสนนิกชนและประชาชนทั่วไปสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์