News & Events

30 รายการ
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต 2 จำกัด ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นสถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น พร้อมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ..
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ร่วมส่งมอบธารน้ำใจสู้อุทกภัยน้ำท่วม โดยมอบสิ่งของบริโภคให้แก่อำเภอบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อนำไปจัดสรรและมอบให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่..
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด ให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์......
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต 2 จำกัด มีความยินดีที่ได้บริจาคคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 10 คิว ให้แก่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์