• หน้าแรก

  • News & Events

  • บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด มอบผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด มอบผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

  • หน้าแรก

  • News & Events

  • บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด มอบผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด มอบผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา            บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด มอบผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา แก่โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เพื่อปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดดิจิทัล ศูนย์เครือข่ายปฐมวัย และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในวันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2566
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์