• หน้าแรก

  • News & Events

  • ร่วมจัดทำต้นกฐินเพื่อร่วมทอดถวายวัดบ้านสองห้อง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์.

ร่วมจัดทำต้นกฐินเพื่อร่วมทอดถวายวัดบ้านสองห้อง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์.

  • หน้าแรก

  • News & Events

  • ร่วมจัดทำต้นกฐินเพื่อร่วมทอดถวายวัดบ้านสองห้อง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์.

ร่วมจัดทำต้นกฐินเพื่อร่วมทอดถวายวัดบ้านสองห้อง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์.           บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ได้จัดทำต้นกฐินเพื่อร่วมทอดถวายวัดบ้านสองห้อง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดำเนินการก่อสร้างหอระฆังสำหรับใช้ในศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์