ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงาน จำนวนที่รับ ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
หัวหน้า BIM 1 อัตรา ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี ตามตกลง รายละเอียด
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง 1 อัตรา ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี ตามตกลง รายละเอียด
ผู้จัดการฝ่ายจัดส่ง 1 อัตรา ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี ตามตกลง รายละเอียด
เจ้าหน้าที่บุคคล(HRD) 1 อัตรา ไม่จำกัด ปริญญาตรี ตามตกลง รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ ISO 1 อัตรา ไม่จำกัด ปริญญาตรี ตามตกลง รายละเอียด
วิศวกรควบคุมการผลิต/โฟร์แมน 3 อัตรา ไม่จำกัด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามตกลง รายละเอียด
Leader/พนักงานคลังสินค้า FG 10 อัตรา ไม่จำกัด มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามตกลง รายละเอียด
พนักงานขับรถเทลเลอร์/รถมิกซ์ 2 อัตรา ไม่จำกัด มัธยมศึกษาตอนต้น ตามตกลง รายละเอียด
ช่างซ่อมบำรุง(ช่างยนต์) 2 อัตรา ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามตกลง รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ธุรการ (วิศวกรรม,ผลิต,ซ่อมบำรุง,คลังสินค้า,สโตร์,จัดส่ง) 3 อัตรา ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ตามตกลง รายละเอียด
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์