ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงาน จำนวนที่รับ ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
พนักงานแพล้นปูน 1 อัตรา ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามตกลง รายละเอียด
พนักงานขับรถไฟ 1 อัตรา ไม่จำกัด มัธยมศึกษาตอนต้น ตามตกลง รายละเอียด
พนักงานผลิต (รายวัน) 5 อัตรา ไม่จำกัด มัธยมศึกษาตอนต้น ตามตกลง รายละเอียด
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า FG 1 อัตรา ไม่จำกัด ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ตามตกลง รายละเอียด
พนักงานขับรถมิกซ์/สิบล้อ/เทรนเลอร์/ปูนผง 1 อัตรา ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามตกลง รายละเอียด
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 2 อัตรา ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี ตามตกลง รายละเอียด
ช่างเชื่อม 1 อัตรา ไม่จำกัด มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามตกลง รายละเอียด
เจ้าหน้าที่บัญชี AP 1 อัตรา ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี ตามตกลง รายละเอียด
เจ้าหน้าที่บัญชี AR 1 อัตรา ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี ตามตกลง รายละเอียด
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า FG 1 อัตรา ไม่จำกัด ปริญญาตรี ตามตกลง รายละเอียด
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์