News & Events

32 รายการ
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ให้การสนับสนุนของรางวัลให้แก่อำเภอบ้านด่าน สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการออกร้านกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2566 ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมและร่วมสงเคราะห์ประชาชนที่เดือดร้อนและด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ได้ร่วมจัดทำต้นกฐินเพื่อร่วมทอดถวายวัดบ้านสองห้อง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์....
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด บริจาคและติดตั้งเสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาดความยาว 8 เมตร ให้ บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน...
วันที่ 15 สิงหาคม 2566 บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ได้บริจาคคอนกรีตผสมเสร็จ ให้แก่วัดป่าโนนเขวา ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์..
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ได้บริจาคเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ให้แก่วัดบ้านด่าน ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์