News & Events

14 รายการ
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างองค์กรและศาสนสถานอันเป็นที่พึ่งและศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด ให้ความอนุเคราะห์บริจาคเสาไฟฟ้า 8 เมตร แก่วัดอริยวงศาราม
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด บริจาคหมวกตัวหนอนคลุมศีรษะ จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรด่านหน้า
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ให้การสนับสนุนคอนกรีตผสมเสร็จแก่เทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์