ABOUT US

 

 บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด
ในปี พศ. 2538 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ แห่งแรก ที่ 194 หมู่ 1 ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 70 ไร่ ภายใต้ปณิธานในการดำเนินงาน เกือบ 30 ปี ที่ผ่านมา เพื่อมอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ด้วยความหลากหลายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงคุณภาพ และบริการที่ดีเยี่ยม เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันเราได้ ขยายขอบเขตการให้บริการไปอีก 3 สาขา ได้แก่
เบสท์แพคคอนกรีต 2 - สาขาบุรีรัมย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และ
เบสท์แพคคอนกรีต 3- สาขานครสวรรค์ ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท 
และในปี 2020 เราได้ขยายสาขา  เป็นสาขาที่ 4 ที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา
เพื่อรับรองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ก้าวหน้าและพัฒนาต่อไป 

 

มาตรฐานอุตสาหกรรม

ทางบริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงภายในห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับงานก่อสร้าง อาทิ คานสะพานคอนกรีตอัดแรง I-Girder, Box Girder, Plank-Girder เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มแรงเหวี่ยง(Spun Pile)เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบ รางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อดันลอด คอนกรีตผสมเสร็จ ฯลฯ ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ในทุกผลิตภัณฑ์พร้อมนำระบบการจัดการคุณภาพและควบคุมกระบวนการผลิต ISO 9001-2015 ซึ่งได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการอุตสาหกรรมแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน NAC

 

เป็นที่ยอมรับ

ด้วยนโยบายการให้บริการที่ซื่อสัตย์ ในราคายุติธรรมทำให้ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนมากมาย อาทิ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมโยธา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาล โรงเรียน และโรงงานต่างๆ

 

พร้อมให้บริการ

ให้คำปรึกษา วางแผนโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง ควบคุมการผลิต งานติดตั้งคานสะพาน บริการปั่นจั่นตอกเสาเข็ม งานคอนกรีตถนน ติดตั้งแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบ เทคอนกรีตผสมเสร็จ และงานคอนกรีตทุกประเภท พร้อมบริการหลังการขาย

 

มุ่งสู่องค์กรสีเขียว

ให้ความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่สุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน โดยรณรงค์ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมสนับสนุนการจ้างงานและการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพฝีมือแรงงานและรายได้ให้กับชุมชน

 

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์