คอนกรีตผสมเสร็จ - READY MIXED

คอนกรีตผสมเสร็จ - READY MIXED

คอนกรีตผสมเสร็จ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน มอก.

ข้อแนะนำในการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ

1. ถนนทางเข้าหน่วยงานก่อสร้างต้องกว้างไม่น้อยกว่า 3เมตร  และ สายไฟ สายโทรศัพท์ หรือ สิ่งที่กีดขวางต่างๆ ควรอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 4 เมตร
2. กรกณีที่รถผสมคอนกรีตเข้าถึงบริเวณจุดก่อสร้างไม่ได้ ควรจัดกระบะขนาดความจุ 1-2 ลูกบาศก์เมตร ไว้รองรับคอนกรีต
3. คอนกรีตมีอายุจำกัด ต้องใช้งานให้หมดภายใน 1.30-2 ชั่วโมง หลังจากคอนกรีตถึงหน้างาน
4. เพื่อความสะดวกในการจัดส่งคอนกรีต ควรเขียนแผนที่แสดงตำแหน่งหน่วยงานก่อสร้างอย่างละเอียด ส่งให้โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จก่อนสั่งคอนกรีต
5. เพื่อให้การเทคอนกรีตทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง หน่วยงานควรแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และสั่งคอนกรีตในปริมาณที่เหมาะสมกับวิธีการทำงาน

เทคนิคการลดต้นทุน คอนกรีต ผสมเสร็จ

ในการสั่งคอนกรีตผสมเสร็จทุกครั้ง ควรเลือกใช้แพล้นท์ที่มีมาตรฐาน ระยะทางไม่ห่างจากไซต์งานมากเกินไป การประสานงานเป็นเรื่องสำคัญ เตรียมหน้างานให้พร้อมก่อนเท หน้างานควรจองคิวล่วงหน้า 1-2 วัน เพื่อให้แพล้นเตรียมรถและวางแผนการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องให้คนงานรอปูน หรือ รถปูนมารอที่หน้างาน เพราะเทปูนไม่ทัน อายุคอนกรีตที่เหมาะสมต่อการใช้งานนั้น ไม่ควรเกิน 2.5 ชั่วโมง หลังการผลิต (REF. from www.builk.com)

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์