News & Events

30 รายการ
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างองค์กรและศาสนสถานอันเป็นที่พึ่งและศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด ให้ความอนุเคราะห์บริจาคเสาไฟฟ้า 8 เมตร แก่วัดอริยวงศาราม
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด บริจาคหมวกตัวหนอนคลุมศีรษะ จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรด่านหน้า
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ให้การสนับสนุนคอนกรีตผสมเสร็จแก่เทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันสังคม มอบเตียงผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และข้าวของเครื่องใช้ ให้แก่  โรงพยาบาลบ้านด่าน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19   ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อ  และผู้เสียชีวิตรายวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ส่งผลให้พี่น้องประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์