• หน้าแรก

  • News & Events

  • บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด บริจาคเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ให้แก่วัดบ้านด่าน

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด บริจาคเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ให้แก่วัดบ้านด่าน

  • หน้าแรก

  • News & Events

  • บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด บริจาคเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ให้แก่วัดบ้านด่าน

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด บริจาคเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ให้แก่วัดบ้านด่าน            บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ได้บริจาคเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ให้แก่วัดบ้านด่าน ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบไฟฟ้า บริเวณอุโบสถวัดบ้านด่าน เพื่อใช้รับรองพระเถรานุเถระ พุทธศาสนนิกชนและประชาชนทั่วไป


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์