News & Events

30 รายการ
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ได้บริจาคคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อใช้ในการดำเนินงานการก่อสร้างบ้านสำหรับผู้พิการ ซึ่งเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
บริษัทเบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ได้บริจาคแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง ให้แก่วัดหนองตราดน้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 240 แผ่น
บริษัทเบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและองค์ความรู้ด้านการก่อสร้าง-โยธา (งานคอนกรีต) จึงได้ให้การสนับสนุนน้ำยาผสมคอนกรีต จำนวน 30 ลิตร
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการบริจาคเสาไฟฟ้า 9 เมตร จำนวน 3 ต้นแก่บ้านกระดึง บ้านหนองทอง บ้านเสม็ด
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์