บริจาคเสาไฟฟ้าคอนกรีต ให้แก่อำเภอบ้านด่าน

บริจาคเสาไฟฟ้าคอนกรีต ให้แก่อำเภอบ้านด่าน           บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด บริจาคเสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาดความยาว 8 เมตร ให้แก่อำเภอบ้านด่าน เพื่อใช้ในการดำเนินการปรับปรุงแนวเขตติดตั้งไฟฟ้า ภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน รองรับการการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างและเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าเข้าสู่อาคารสถานที่ราชการต่างๆสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์