• หน้าแรก

  • News & Events

  • บริจาคเสาเข็มพร้อมทั้งดำเนินการใช้ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม ถวายวัดกระดึงทอง

บริจาคเสาเข็มพร้อมทั้งดำเนินการใช้ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม ถวายวัดกระดึงทอง

  • หน้าแรก

  • News & Events

  • บริจาคเสาเข็มพร้อมทั้งดำเนินการใช้ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม ถวายวัดกระดึงทอง

บริจาคเสาเข็มพร้อมทั้งดำเนินการใช้ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม ถวายวัดกระดึงทอง

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างองค์กรและศาสนสถานอันเป็นที่พึ่งและศูนย์รวมจิตใจของชุมชน จึงได้บริจาคเสาเข็มพร้อมทั้งดำเนินการใช้ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม ถวายวัดกระดึงทอง ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เป็นมูลค่ากว่า 152,154 บาท เพื่อเป็นฐานในการก่อสร้างหอถังสูง(ประปา) ขนาด 10 ลบ.ม. สูง 15 ม. ในการใช้สอยเพื่ออุปโภคและบริโภคแก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสกและอุบาสิกาภายในวัดกระดึงทอง
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์