บริจาคเสาไฟฟ้า 8 เมตร แก่วัดอริยวงศาราม

บริจาคเสาไฟฟ้า 8 เมตร แก่วัดอริยวงศาราม

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด ให้ความอนุเคราะห์บริจาคเสาไฟฟ้า 8 เมตร แก่วัดอริยวงศาราม ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้ในการติดตั้งสายไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในวัด ถือเป็นการทำนุบำรุงเสนาสนะภายในวัดแก่พระภิกษุสงฆ์
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์