• หน้าแรก

  • News & Events

  • บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ชุด PPEพร้อมหมวกและแว่นครอบป้องกันเชื้อโรค เครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือด

บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ชุด PPEพร้อมหมวกและแว่นครอบป้องกันเชื้อโรค เครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือด

  • หน้าแรก

  • News & Events

  • บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ชุด PPEพร้อมหมวกและแว่นครอบป้องกันเชื้อโรค เครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือด

บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ชุด PPEพร้อมหมวกและแว่นครอบป้องกันเชื้อโรค เครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19   ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อ  และผู้เสียชีวิตรายวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ส่งผลให้พี่น้องประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อน  

ด้วยเหตุนี้ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ซึ่งตระหนักถึงความลำบากของพี่น้องประชาชน  จึงได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ชุด PPEพร้อมหมวกและแว่นครอบป้องกันเชื้อโรค เครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือด เครื่องวัดความดันโลหิต ชุดผ้าปูเตียงรักษาพยาบาล และเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น  เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์  ในการตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

และบริษัทฯ ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่อดทน เสียสละ ต่อสู้กับโรคโควิด-19 เพื่อคนไทยทุกคน พวกเราจะก้าวผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์