• หน้าแรก

  • News & Events

  • บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ร่วมส่งมอบธารน้ำใจสู้อุทกภัยน้ำท่วม

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ร่วมส่งมอบธารน้ำใจสู้อุทกภัยน้ำท่วม

  • หน้าแรก

  • News & Events

  • บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ร่วมส่งมอบธารน้ำใจสู้อุทกภัยน้ำท่วม

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ร่วมส่งมอบธารน้ำใจสู้อุทกภัยน้ำท่วม

          ด้วยสถานการณ์น้ำท่วมหนักที่กำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหลายพื้นที่นั้น บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ซึ่งมีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่ประสบปัญหาอุทกภัยครั้งนี้ จึงได้บริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภค อาทิ น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง มอบให้แก่หน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อนำไปจัดสรรและมอบให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วม บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่ ไม่มากก็น้อย และจะคอยให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดี และยังมีบริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ที่คอยอยู่เคียงข้างทุกโอกาสสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์