• หน้าแรก

  • News & Events

  • บริจาคคอนกรีตผสมเสร็จให้แก่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์

บริจาคคอนกรีตผสมเสร็จให้แก่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์

  • หน้าแรก

  • News & Events

  • บริจาคคอนกรีตผสมเสร็จให้แก่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์

บริจาคคอนกรีตผสมเสร็จให้แก่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาทาง บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต 2 จำกัด มีความยินดีที่ได้บริจาคคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 10 คิว ให้แก่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและบูรณะพื้นที่ภายในสำนักงานฯ ให้มีความสะดวกเรียบร้อยรองรับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ   
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์