• หน้าแรก

  • News & Events

  • บริจาคคอนกรีตผสมเสร็จให้แก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

บริจาคคอนกรีตผสมเสร็จให้แก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

  • หน้าแรก

  • News & Events

  • บริจาคคอนกรีตผสมเสร็จให้แก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

บริจาคคอนกรีตผสมเสร็จให้แก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด บริจาคคอนกรีตผสมเสร็จให้แก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดสร้างห้อง IT (ห้องเก็บข้อมูลนักเรียน) โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาและการยกระดับมาตรฐานการศึกษาพื้นฐาน เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน  และลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมอย่างยั่งยืนด้วยการศึกษาที่นับเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์