เจ้าหน้าที่คลังสินค้า FG

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า FG

งานประจำ
1 อัตรา
ไม่ระบุ
ตั้งแต่ 25 ขึ้นไป
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ไม่จำกัด
ตามตกลง

วุฒิ :

วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขา การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ :

  • ประสบการณ์ด้านคลังสินค้า
  • มีความรู้เกี่ยวกับอะไหล่ / วัตถุดิบ และความรู้ในการจัดเก็บ FIFO
  • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word , Excel , PowerPoint และ Internet ได้
  • ถ้าใช้โปรแกรม ERP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน :

  • ติดตามการใบสั่งผลิตจากฝ่ายผลิต
  • สรุปรายงาน Stock FG ในแผนกให้ถูกต้องตรงตามระบบ ERP และ Stock Card เมื่อเทียบกับของจริงหน้างาน
  • สรุปรายการรับเข้าจ่ายออกประจำวันส่งผู้บังคับบัญชา
  • ติดตามผลการผลิตสินค้า FG ประจำวันและรายงานการรับผลิตภัณฑ์สินค้า FG ให้เป็นไปตามแผนการจัดเก็บสินค้าที่วางไว้ในแต่ละวันต่อผู้บังคับบัญชา
  • สรุปสาเหตุของปัญหาที่เกิดการจัดส่งสินค้า FG ที่ไม่ได้ตามแผน เมื่อเทียบกับแผนการจัดส่งประจำวัน พร้อมทั้งสรุปวิเคราะห์ปัญหาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจสอบและควบคุมการจัดส่ง สินค้าให้กับลูกค้าให้ทันตามรอบที่จัดส่ง

สาขาที่เปิดรับสมัคร : 

ฉะเชิงเทรา

 535
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์