เจ้าหน้าที่บัญชี AP

เจ้าหน้าที่บัญชี AP

งานประจำ
1 อัตรา
ไม่ระบุ
ตั้งแต่ 25 ขึ้นไป
ปริญญาตรี
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
ตามตกลง

วุฒิ :

วุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชีและการเงิน

ประสบการณ์ :

  • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ตั้งหนี้เจ้าหนี้และตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรายงานภาษีซื้อประจำเดือน เพื่อนำส่งสรรพากร

รายละเอียดของงาน :

  • ตรวจสอบเอกสารชุดรับสินค้าจากแผนกคลังสินค้าโรงงาน และรับเอกสารจากจัดซื้อ ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่ผ่าน PR,PO พร้อมทั้งบันทึกบัญชีในรับวางบิลจากเจ้าหนี้ เพื่อประกบกับชุดตั้งหนี้และส่งเอกสารให้การเงินจ่าย เตรียมจ่ายเจ้าหนี้ตามวันที่ครบกำหนดชำระ
  • จัดทำรายงานภาษีซื้อ เพื่อยื่นแบบ ภพ.30 กับกรมสรรพากร ประจำเดือน และกระทบยอดกับบัญชี
  • แยกประเภททั่วไป (GL) ให้ถูกต้องและครบถ้วน

สาขาที่เปิดรับสมัคร : 

ฉะเชิงเทรา

 250
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์