วิศวกรควบคุมการผลิต/โฟร์แมน

วิศวกรควบคุมการผลิต/โฟร์แมน

งานประจำ
3 อัตรา
ชาย
ตั้งแต่ 25 ขึ้นไป
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ไม่จำกัด
ตามตกลง

วุฒิ :

วุฒิ ปวช. (โฟร์แมน) และวุฒิ ป.ตรี (วิศวกรควบคุมการผลิต) สาขาวิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ / คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • มีประสบการณ์ในการควบคุมการผลิตคอนกรีตอัดแรง สามารถอ่านแบบก่อสร้างได้ และคำนวณตัวเลขได้อย่างแม่นยำ 
  • มีระเบียบวินัย และรักความสะอาด ทำงานเชิงรุก และแก้ปัญหาในการทำงานได้
  • ความสามารถในการควบคุมพนักงานได้ 20 คน ขึ้นไป
  • มีทักษะในการประสานงาน ติดตามงาน มีความอดทน

รายละเอียดของงาน :

  • รับแผนผลิต ควบคุมและตรวจเช็คเครื่องจักร อัตรากำลังคน และกระบวนการผลิต
  • ควบคุมและตรวจสอบแบบก่อสร้าง ให้เป็นไปตาม Spec และมาตรฐาน
  • ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของพนักงานผลิตให้ทำงานได้ตรงตามแผน
  • พัฒนาทักษะการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของฝ่าย
  • ปรับปรุง นำเสนอแนะแนวทาง เพื่อเป็นแนวทางป้องกันปัญหา
  • รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการทำงานประจำวัน

สาขาที่เปิดรับสมัคร : 

ฉะเชิงเทรา

 517
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์