• หน้าแรก

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ (วิศวกรรม,ผลิต,ซ่อมบำรุง,คลังสินค้า,สโตร์,จัดส่ง)

เจ้าหน้าที่ธุรการ (วิศวกรรม,ผลิต,ซ่อมบำรุง,คลังสินค้า,สโตร์,จัดส่ง)

 • หน้าแรก

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ (วิศวกรรม,ผลิต,ซ่อมบำรุง,คลังสินค้า,สโตร์,จัดส่ง)

เจ้าหน้าที่ธุรการ (วิศวกรรม,ผลิต,ซ่อมบำรุง,คลังสินค้า,สโตร์,จัดส่ง)

งานประจำ
3 อัตรา
ไม่ระบุ
ตั้งแต่ 25 ขึ้นไป
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
ตามตกลง

วุฒิ :

วุฒิการศึกษา ปวส. ,ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ / คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการเรียนรู้งาน มีความละเอียดรอบคอบ ทำงานเชิงรุก
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูล มองเห็นความผิดปกติของข้อมูล และจัดการข้อมูลในระบบอย่างถูกต้อง
 • สามารถทนต่อสภาวะความกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานกลางแจ้งได้ มีทักษะในกาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียดของงาน :

 • รับผิดชอบงานเอกสารและรายงานต่างๆของส่วนงาน
 • บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกระบวนการผลิตลงระบบ ERP
 • ลงหน้างานเพื่อติดตามงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สาขาที่เปิดรับสมัคร : 

ฉะเชิงเทรา

 694
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์