หัวหน้า BIM

หัวหน้า BIM

งานประจำ
1 อัตรา
ไม่ระบุ
28 ปี - 40 ปี
ปริญญาตรี
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
ตามตกลง

วุฒิ :

วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมคอมฯ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมฯ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ / คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และสามารบริหารจัดการงานทางด้าน Network เบื้องต้น รู้จักอุปกรณ์พื้นฐาน
 • มีความรู้และติดตั้ง Software มาตรฐานเบื้องต้นได้ เช่น Windows, MS Office, Mail Server
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐานขอองค์กรทั่วไป (ERP) สอดคล้องกับการพัฒนาระบบ Project Management
 • ตั้งค่า Network (Mikrotik), CCTV, PABX/VOIP
 • สามารถเข้าใจ Work Flow / Business Flow
 • สามารถดูแล ซ่อมแซมและวิเคราะห์ปัญหาขออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และวางแผนป้องกันได้
 • สามารถทำงานตามแผนที่ตั้งไว้อย่างเป็นระบบ และมีความรับผิดชอบ
 • มีใจรักการบริการ

รายละเอียดของงาน :

 • บริหารจัดการระบบงานต่าง ๆ ภายในบริษัท ให้สามารถใช้งานตามความต้องการและความเหมาะสมต่อองค์กร และมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ใช้งานระบบในทุกส่วนงาน **ระบบงาน อาทิเช่น ERP, Concrete Plant Management (Wiskcon), GPS tracking, Attendance Management เป็นต้น
 • บริหารจัดการฐานข้อมูล Production Formula / BOM ภายในระบบ ERP ให้ถูกต้องตามโครงสร้างขององค์กร
 • บริหารจัดการโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน OS, MS Office, AutoDesk, AntiVirus, Email ให้ทันสมัย และเป็นไปตามข้อตกลงทางลิขสิทธิ์
 • บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (IT Infrastructures) ให้สามารถใช้งานตามความต้องการและความเหมาะสมต่อองค์กร และมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ใช้งานระบบในทุกส่วนงาน

สาขาที่เปิดรับสมัคร : 

    บุรีรัมย์

 505
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์