รับมอบเกียรติบัตรสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2565

รับมอบเกียรติบัตรสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2565

    เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ทางบริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ได้รับมอบเกียรติบัตรสถานประกอบการดีเด่น ด้านการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2565 จากนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงแรมเดอ ศิตา ปริ๊นเซส จังหวัดบุรีรัมย์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์