• หน้าแรก

  • News & Events

  • บริจาคแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปถวายวัดกระดึงทอง เพื่อใช้สร้างห้องน้ำ.

บริจาคแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปถวายวัดกระดึงทอง เพื่อใช้สร้างห้องน้ำ.

  • หน้าแรก

  • News & Events

  • บริจาคแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปถวายวัดกระดึงทอง เพื่อใช้สร้างห้องน้ำ.

บริจาคแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปถวายวัดกระดึงทอง เพื่อใช้สร้างห้องน้ำ.

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ร่วมถวายแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแก่วัดกระดึงทอง ต.บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้สร้างห้องน้ำสำหรับรองรับประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารพระเทพมงคลวัชราจารย์ (หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ 

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์