• หน้าแรก

  • News & Events

  • ให้การสนับสนุนของขวัญ/รางวัล โดยได้มอบให้แก่ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง และเทศบาลตำบลบ้านด่าน

ให้การสนับสนุนของขวัญ/รางวัล โดยได้มอบให้แก่ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง และเทศบาลตำบลบ้านด่าน

  • หน้าแรก

  • News & Events

  • ให้การสนับสนุนของขวัญ/รางวัล โดยได้มอบให้แก่ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง และเทศบาลตำบลบ้านด่าน

ให้การสนับสนุนของขวัญ/รางวัล โดยได้มอบให้แก่ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง และเทศบาลตำบลบ้านด่าน

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ให้การสนับสนุนของขวัญ/รางวัล โดยได้มอบให้แก่ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง และเทศบาลตำบลบ้านด่าน สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาและส่งเสริมเด็กและเยาวชน ให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน  

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์