• หน้าแรก

  • News & Events

  • บริจาคคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อใช้ในการดำเนินงานการก่อสร้างบ้านสำหรับผู้พิการ ซึ่งเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

บริจาคคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อใช้ในการดำเนินงานการก่อสร้างบ้านสำหรับผู้พิการ ซึ่งเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

  • หน้าแรก

  • News & Events

  • บริจาคคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อใช้ในการดำเนินงานการก่อสร้างบ้านสำหรับผู้พิการ ซึ่งเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

บริจาคคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อใช้ในการดำเนินงานการก่อสร้างบ้านสำหรับผู้พิการ ซึ่งเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ได้บริจาคคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อใช้ในการดำเนินงานการก่อสร้างบ้านสำหรับผู้พิการ ซึ่งเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เพื่อให้ผู้ยากไร้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นและมีความสุขในการใช้ชีวิต ควบคู่ไปกับการมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ พร้อมให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ
กิจกรรมดังกล่าวจะมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัย ตามยุทธศาสตร์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน และการปลูกจิตอาสาช่วยเหลือสังคมของพนักงานในองค์กร รวมทั้งสร้างสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์