• หน้าแรก

  • News & Events

  • บริจาคแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง ให้แก่วัดหนองตราดน้อย จังหวัดบุรีรัมย์

บริจาคแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง ให้แก่วัดหนองตราดน้อย จังหวัดบุรีรัมย์

  • หน้าแรก

  • News & Events

  • บริจาคแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง ให้แก่วัดหนองตราดน้อย จังหวัดบุรีรัมย์

บริจาคแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง ให้แก่วัดหนองตราดน้อย จังหวัดบุรีรัมย์

บริษัทเบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ได้บริจาคแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง ให้แก่วัดหนองตราดน้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 240 แผ่น เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และลานปฏิบัติธรรม สำหรับรับรองพระเถรานุเถระและพุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติธรรมในโอกาสวาระสำคัญต่างๆ 
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์