• หน้าแรก

  • News & Events

  • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการบริจาคเสาไฟฟ้า 9 เมตร จำนวน 3 ต้น

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการบริจาคเสาไฟฟ้า 9 เมตร จำนวน 3 ต้น

  • หน้าแรก

  • News & Events

  • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการบริจาคเสาไฟฟ้า 9 เมตร จำนวน 3 ต้น

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการบริจาคเสาไฟฟ้า 9 เมตร จำนวน 3 ต้น

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการบริจาคเสาไฟฟ้า 9 เมตร จำนวน 3 ต้นแก่บ้านกระดึง บ้านหนองทอง บ้านเสม็ด เพื่อให้แสงสว่างในการสัญจรและลดอุบัติเหตุ และเป็นการตอบสนองนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ด้วยการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์