ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงาน จำนวนที่รับ ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
Process Leader 5อัตรา ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามตกลง รายละเอียด
Line Leader 5อัตรา ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี ตามตกลง รายละเอียด
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 5อัตรา ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี ตามตกลง รายละเอียด
IT Support 1อัตรา ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี ตามตกลง รายละเอียด
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า 2อัตรา ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี ตามตกลง รายละเอียด
หัวหน้าแผนกและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 4อัตรา ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี ตามตกลง รายละเอียด
ช่างยนต์ 2อัตรา ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามตกลง รายละเอียด
ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2อัตรา ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี ตามตกลง รายละเอียด
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์