พนักงานคลังสินค้า FG

พนักงานคลังสินค้า FG

งานประจำ
2 อัตรา
ชาย
ตั้งแต่ 20 ขึ้นไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ไม่จำกัด
ตามตกลง

วุฒิ :

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขั้นไปหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ :

  • การจัดเก็บ และวิธีการจัดส่ง (FIFO) มาตรฐานการทำงานในแต่ละกระบวนการ
  • มีทักษะในการบริหารจัดการงาน และการใช้เครนอย่างถูกวิธี

รายละเอียดของงาน :

  • ติดตามการใบสั่งผลิตจากฝ่ายผลิตเมื่อผลิตสินค้าแล้วเสร็จ สรุปรายงาน Stock FG ในไลน์ให้ถูกต้องตรงตาม Stock Card เมื่อเทียบกับของจริง 
  • สรุปรายการรับเข้าจ่ายออกประจำวันส่งผู้บังคับบัญชา และธุรการ Stock
  • ติดตามผลการผลิตสินค้า FG ประจำวันและรายงานการรับผลิตภัณฑ์สินค้า FG ให้เป็นไปตามแผนการจัดเก็บสินค้าที่วางไว้ในแต่ละวันต่อผู้บังคับบัญชา

สาขาที่เปิดรับสมัคร : 

  1. ฉะเชิงเทรา 
  2. บุรีรัมย์

 273
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์