News & Events

4 รายการ
บริษัทเบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและองค์ความรู้ด้านการก่อสร้าง-โยธา (งานคอนกรีต) จึงได้ให้การสนับสนุนน้ำยาผสมคอนกรีต จำนวน 30 ลิตร
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการบริจาคเสาไฟฟ้า 9 เมตร จำนวน 3 ต้นแก่บ้านกระดึง บ้านหนองทอง บ้านเสม็ด
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์