Building Beyond Boundary
สร้างสรรค์เหนือขอบเขตจินตนาการ.

News & Update.

หน้างานแดนี่พลัสขอนแก่น แผ่นพื้นกลวงคอนกรีตอัดแรง Hollow Core Slab ราคาโรงงาน ราคาถูก

แผ่นพื้นกลวงคอนกรีตอัดแรง เป็นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปที่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่การสร้างบ้านที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ และโรงงานอุตสาหกรรม ผลงาน หน้างานแดนี่พลัส ขอนแก่น ชมมาทำshop บากแผ่นได้สวยงามเข้าพอดีเสา

All product

"สร้างสิ่งปลูกสร้าง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพื่อสังคมที่พัฒนาต่อไป"