• หน้าแรก

  • เจ้าหน้าที่ธุรการประจำฝ่ายต่างๆ

เจ้าหน้าที่ธุรการประจำฝ่ายต่างๆ

  • หน้าแรก

  • เจ้าหน้าที่ธุรการประจำฝ่ายต่างๆ

เจ้าหน้าที่ธุรการประจำฝ่ายต่างๆ

งานประจำ
1 อัตรา
ไม่ระบุ
ตั้งแต่ 26 ขึ้นไป
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
ตามตกลง

วุฒิ :

วุฒิการศึกษา ปวส. ,ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ :

  • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปีมีทักษะในกาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียดของงาน :

  • รับผิดชอบงานเอกสารและรายงานของส่วนงานเพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบ ERP, เปิด PR และจัดทำใบเบิกของ
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สาขาที่เปิดรับสมัคร : 

ฉะเชิงเทรา

 258
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์