ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

งานประจำ
1 อัตรา
ชาย
ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป
ปริญญาตรี
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
ตามตกลง

วุฒิ :

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ / คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3 ปีขึ้นไป โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านซ่อมบำรุง
 • มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และทำงานเชิงรุก
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ ระบบ ERP
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี สามารถวิเคราะห์ปัญหาและนำเสนอแนวทางการป้องกันได้

รายละเอียดของงาน :

 • บริหารจัดการงานด้านซ่อมบำรุง
 • ควบคุมและจัดการให้การทำงานของฝ่ายเป็นไปตามมาตรฐาน
 • ควบคุมและตรวจสอบรายงาน KPI ของฝ่าย
 • เพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • วางแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • วิเคราะห์ปัญหาการซ่อมที่เกิดขึ้น และนำเสนอแนวทางแก้ไข
 • วางแผนปรับปรุงสภาพเครื่องจักร อุปกรณ์ในการผลิต ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากเดิม

สาขาที่เปิดรับสมัคร : 

ฉะเชิงเทรา

 482
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์