ผู้จัดการฝ่ายจัดส่ง

ผู้จัดการฝ่ายจัดส่ง

งานประจำ
1 อัตรา
ไม่ระบุ
ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป
ปริญญาตรี
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
ตามตกลง

วุฒิ :

วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการด้่านโลจิสติกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ / คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3 ปีขึ้นไป โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานขนส่งสินค้า
 • มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และทำงานเชิงรุก
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ ระบบ ERP
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี สามารถวิเคราะห์ปัญหาและนำเสนอแนวทางการป้องกันได้

รายละเอียดของงาน :

 • บริหารจัดการงานขนส่งสินค้า
 • ควบคุมและจัดการให้การทำงานของฝ่ายเป็นไปตามมาตรฐาน
 • ควบคุมและตรวจสอบรายงาน KPI ของฝ่าย
 • เพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดการจัดส่งสินค้า FG ที่ไม่ได้ตามแผน เมื่อเทียบกับแผนการจัดส่งประจำวัน พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดประชุมวางแผนการจัดส่งในแต่ละสัปดาห์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับบริหารแผนจัดส่งสินค้าให้ทันตรงต่อเวลาตามแผนงาน และควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
 • ตรวจสอบรายงาน และควบคุมจำนวนเที่ยวรถประจำวัน พร้อมบริหารจัดการเวลา และบริหารจัดการแผนการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • บริหารจัดการ ควบคุม และตรวจสอบการใช้น้ำมันของพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สาขาที่เปิดรับสมัคร : 

ฉะเชิงเทรา

 479
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์