เจ้าหน้าที่บุคคล(HRD)

เจ้าหน้าที่บุคคล(HRD)

งานประจำ
1 อัตรา
ไม่ระบุ
ตั้งแต่ 25 ขึ้นไป
ปริญญาตรี
ไม่จำกัด
ตามตกลง

วุฒิ :

วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารงานบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ / คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word .Excel ,Power Point ,Photoshop และตัดต่อวีดีโอได้
  • ทำงานเชิงรุก, มีความคิดเชิงวิเคราะห์, มีความรับผิดชอบ, มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี, สามารถรับฟังปัญหาและให้คำ ปรึกษากับพนักงานได้ และมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีใจบริการ และ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดของงาน :

  • จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และสื่อการสอนตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายในแต่ละฝ่าย
  • ฝึกอบรม พนักงานใหม่ และพนักงานเก่าที่จำเป็นต้องมีการอบรมซ้ำ
  • ยื่นขอรับรองหลักสูตร กับสำนักพัฒนาฝีมือแรงงงาน ภายใน 60 วัน

สาขาที่เปิดรับสมัคร : 

ฉะเชิงเทรา

 489
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์