เจ้าหน้าที่ ISO

เจ้าหน้าที่ ISO

งานประจำ
1 อัตรา
ไม่ระบุ
ตั้งแต่ 25 ขึ้นไป
ปริญญาตรี
ไม่จำกัด
ตามตกลง

วุฒิ :

วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

ประสบการณ์ / คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • ดำเนินการตามแผนงานของระบบ ISO9001:2015 ควบคุม ดูแลการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ
  • ประสานงานตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในองค์กร เป็นผู้นำในการประชุมติดตาม ปิดข้อร้องเรียนของลูกค้า
  • จัดทำบันทึกผลการประเมิน Management Review /Audit Checklist สามารถใช้ MS.Office ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทำ Presentation/ Report เพื่อสรุปผลและนำเสนอผู้บริหารได้
    **รับเฉพาะคนที่สามารถทำงานใต้แรงกดดันได้ดี มีประสบการณ์เท่านั้น**

รายละเอียดของงาน :

  • ดูแลรับผิดชอบเอกสาร ระบบบริหารคุณภาพภายใต้ข้อกำหนด ISO:9001
  • ควบคุมดูแลเอกสาร และจัดการรายงานการผลิตต่อ มอก. / จัดการนำขอเอกสารรับรอง MiT
  • ดำเนินการตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด พร้อมทำรายงานการตรวจสอบ
  • จัดทำเอกสารระบบบริหารคุณภาพ QP / WI / SD / Process Flow ให้สอดคล้องกับการทำงานขององค์กร ภายใต้ข้อกำหนด ISO:9001
  • รับผิดชอบรายงานการประชุม จัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้อง

สาขาที่เปิดรับสมัคร : 

ฉะเชิงเทรา

 499
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์