พนักงานขับรถเทลเลอร์/รถมิกซ์

พนักงานขับรถเทลเลอร์/รถมิกซ์

งานประจำ
2 อัตรา
ชาย
ตั้งแต่ 25 ขึ้นไป
มัธยมศึกษาตอนต้น
ไม่จำกัด
ตามตกลง

วุฒิ :

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

ประสบการณ์ / คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีใบอนุญาตขับขี่ ท2. สำหรับรถมิกซ์ และ ท.3 สำหรับรถเทลเลอร์
  • มีความขยันอดทน สามารถใช้เครนติดรถได้

รายละเอียดของงาน :

  • ขึ้นสินค้าสำเร็จรูปและรับใบฝากสินค้า/ใบจัดสินค้า
  • ตรวจเช็คจำนวนและชนิดสินค้าตามใบฝากสินค้า/ใบจัดสินค้า
  • ตรวจสอบความเรียบร้อยสินค้าก่อนออกเดินทาง
  • จัดวางสินค้าสำเร็จรูปให้ลูกค้า อย่างเป็นระเบียบ
  • จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทันเวลา
  • ทำความสะอาดและดูแลรถอย่างสม่ำเสมอ โดยล้างรถอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
  • ตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางทุกครั้งตามใบ Checklist

สาขาที่เปิดรับสมัคร : 

ฉะเชิงเทรา

 678
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์