จป.วิชาชีพ

จป.วิชาชีพ

งานประจำ
1 อัตรา
ไม่ระบุ
ตั้งแต่ 25 ขึ้นไป
ปริญญาตรี
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
ตามตกลง

วุฒิ :

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผู้ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ

ประสบการณ์ / คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายสารเคมี มีความเป็นผู้นำ และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี สามารถทนต่อสภาวะความกดดันได้ดี มีใจรักบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ

รายละเอียดของงาน :

  • กำหนดแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • วิเคราะห์แผนงานและโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ
  • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
  • จัดทำรายงานด้านความปลอดภัยส่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานให้พนักงานแบะผู้รับเหมา
  • จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

สาขาที่เปิดรับสมัคร : 

ฉะเชิงเทรา

 228
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์