หัวหน้าแผนกคลังสินค้า FG

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า FG

งานประจำ
1 อัตรา
ไม่ระบุ
ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป
ปริญญาตรี
ไม่จำกัด
ตามตกลง

วุฒิ :

วุฒิปริญญาตรี ขั้นไป สาขาการจัดการหรือการจัดส่ง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ :

  • การจัดเก็บ และวิธีการจัดส่ง (FIFO) มาตรฐานการทำงานในแต่ละกระบวนการ และมีทักษะในการบริหารจัดการงาน และการใช้เครนอย่างถูกวิธี
  • มีความรู้และสามารถควบคุมการเบิกจ่ายได้ถูกต้องตรงตามขั้นตอนการเบิกจ่าย
  • มีความเข้าใจในการเบิกจ่ายแบบ FIFO มีความรู้ในกระบวนการ
  • บันทึกสต๊อกการ์ดได้อย่างดี และสามารถสื่อสารดี มีความอดทน
  • มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย

รายละเอียดของงาน :

  • ติดตามและตรวจสอบการรับใบสั่งผลิตจากฝ่ายผลิตเมื่อผลิตสินค้าแล้วเสร็จ ตรวจสอบสรุปรายงาน Stock FG ในไลน์ให้ถูกต้องตรงตาม Stock Card เมื่อเทียบกับของจริง
  • ตรวจสอบและควบคุมการรับเข้าจ่ายออกประจำวันส่งผู้บังคับบัญชา และธุรการ Stock
  • ติดตามผลการผลิตสินค้า FG ประจำวันและรายงานการรับผลิตภัณฑ์สินค้า FG ให้เป็นไป ตามแผนการจัดเก็บสินค้าที่วางไว้ในแต่ละวันต่อผู้บังคับบัญช

สาขาที่เปิดรับสมัคร : 

ฉะเชิงเทรา

 301
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์