PILE – เสาเข็ม

PILE – เสาเข็ม

ประสบการณ์ที่ยาวนาน

เบสท์แพคคอนกรีต เป็นผู้ผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง มากด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 25 ปี

ความหลากหลายของสินค้า

เบสท์แพคคอนกรีต มีเสาเข็มหลายประเภท เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกใช้งานตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น เข็มสี่เหลี่ยมตัน เข็มกลวง เข็มไอ เสาเข็มที หรือแม้แต่ผลิตตาม Spec พิเศษอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการ

กำลังการผลิต

เบสท์แพคคอนกรีต มีโรงงานผลิตถึง 4 โรงงาน ใน 4 จังหวัด สามารถรองรับปริมาณการผลิตได้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็ก หรือ โครงการขนาดใหญ่

เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน

เสาเข็มรูปตัว I

เสาเข็มรูปตัว T

เสาเข็มกลวง

 

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์