Building Beyond Boundary
สร้างสรรค์เหนือขอบเขตจินตนาการ.

All product

 แผ่นพื้นกลวงคอนกรีตอัดแรง HC (Hollow Core Slab)
แผ่นพื้นกลวงคอนกรีตอัดแรง HC (Hollow Core Slab)

แผ่นพื้นกลวงคอนกรีตอัดแรง Hollow Core Slab (HC) เป็นระบบพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปที่รองรับน้ำหนักได้ดี ด้

Read More
คานสะพานคอนกรีตอัดแรง (Pre-stressed Concrete Girder)
คานสะพานคอนกรีตอัดแรง (Pre-stressed Concrete Girder)

คานสะพานคอนกรีตอัดแรง (Pre-stressed Concrete Girder) จะผลิตตามแบบโครงสร้างและข้อกำหนดของหน่วยงานนั้น

Read More
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (Pre-stressed concrete pile)
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (Pre-stressed concrete pile)

เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ มีภาคตัดขวางเดียวกันตลอดทั้งต้น (ยกเว้นส่วนปลายแหลม) ผ่ามกร

Read More
เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง (Pre-stressed concrete pole)
เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง (Pre-stressed concrete pole)

เสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ ผ่านกรรมวิธีหล่อคอนกรีตหุ้มลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง

Read More
แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบ (Pre-Stressed Concrete Slab)
แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบ (Pre-Stressed Concrete Slab)

แผ่นพื้นสำเร็จรูป หรือ แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบ (Pre-Stressed Concrete Slab) รูปสี่เหลี่ยมคางห

Read More
คอนกรีตผสมเสร็จ (Concrete Ready Mixed)
คอนกรีตผสมเสร็จ (Concrete Ready Mixed)

คอนกรีตผสมเสร็จ หรือคอนกรีตำเสร็จรูป คือ วัสดุผสมของปูนซีเมนต์ น้ำ ทราย หิน และน้ำยาผสมคอนกรีต ผสมให

Read More
คอนกรีตเพื่อระบบระบายน้ำ ( Concrete for drainage system)
คอนกรีตเพื่อระบบระบายน้ำ ( Concrete for drainage system)

รางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง รูปตัวยู [gallery link="file" ids="399,400,401"] ท่อคอนกรีตอัดแรง บ่อพักคอน

Read More
mockup text