Line Leader

งานประจำ
5 อัตรา
ชาย
ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป
ปริญญาตรี
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
ตามตกลง

รายละเอียดงาน

หน้าที่รายละเอียดของงาน
1.รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา
2.อ่านแบบ ถอดแบบ และตรวจสอบแบบก่อสร้าง
3.รับแผนผลิต ควบคุมและตรวจเช็คกระบวนการผลิต และควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา
4.พัฒนาระบบการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของฝ่าย
5.ปรับปรุง นำเสนอแนะแนวทาง เพื่อเป็นแนวทางป้องกันปัญหา

** ระดับการศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง **


 820
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์