• หน้าแรก

  • หัวหน้าแผนกและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

หัวหน้าแผนกและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

  • หน้าแรก

  • หัวหน้าแผนกและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

หัวหน้าแผนกและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

งานประจำ
4 อัตรา
ชาย
ตั้งแต่ 25 ขึ้นไป
ปริญญาตรี
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
ตามตกลง

รายละเอียดงาน
หน้าที่รายละเอียดของงาน
1.จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน
2.จัดทำ Skill Matrix และ WI และติดตามผลการฝึกอบรมได้


 759
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์