ช่างยนต์

ช่างยนต์

งานประจำ
2 อัตรา
ชาย
ตั้งแต่ 21 ขึ้นไป
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
ตามตกลง

รายละเอียดงาน

หน้าที่รายละเอียดของงาน
1.รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา
2.สร้างอุปกรณ์เสริม ให้เป็นไปตามแบบและงบประมาณ
3.บำรุงรักษารถและเครื่องยนต์ มีสภาพพร้อมใช้งาน
4.ซ่อมแซมรถและเครื่องยนต์ ให้ทันต่อความต้องการของฝ่ายผลิต


 434
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์