พนักงานแพล้นปูน

พนักงานแพล้นปูน

งานประจำ
1 อัตรา
ชาย
ตั้งแต่ 20 ขึ้นไป
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
ตามตกลง

วุฒิ :

วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขา ก่อสร้างโยธา หรือช่างสาขาอื่นๆ

ประสบการณ์ :

  • ต้องมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร และ ระบบแพล้นปูน, มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตมีความเข้าใจมาตรฐานการทำงาน

รายละเอียดของงาน :

  • ประสานงานและตรวจสอบสูตร Mix design กับ Process Leader ก่อนทำการผลิตทุกครั้ง
  • เตรียมความพร้อมของ หิน ปูน ทราย น้ำยา ก่อนการผลิตล่วงหน้า 1 วัน
  • ตรวจสอบเครื่องจักร ในการผลิตให้พร้อมก่อนเวลา 09:00 ของทุกวัน
  • ตรวจสอบการใช้วัตถุดิบให้ถูกต้องตรงตามสูตร Mix design
  • ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จประจำวันให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด

สาขาที่เปิดรับสมัคร : 

บุรีรัมย์

 817
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์