พนักงานผลิต (รายวัน)

พนักงานผลิต (รายวัน)

งานประจำ
5 อัตรา
ชาย
ตั้งแต่ 20 ขึ้นไป
มัธยมศึกษาตอนต้น
ไม่จำกัด
ตามตกลง

วุฒิ :

วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

ประสบการณ์ :

  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงานกลางแจ้งได้ มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความอดทน มีความรับผิดชอบและมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

รายละเอียดของงาน :

  • จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการทำงาน และจัดเก็บให้เรียบร้อยก่อนเลิกงาน
  • การทำงานได้ตรงตามกระบวนการที่กำหนด
  • ทำงานได้ตามตรงตามรอบการผลิต
  • วิ่งลวดให้ได้ตามแผน ประจำวันตามที่ระบุไว้ในกระดาน
  • ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงาน และ WI ของการทำงาน
  • ปฏิบัติงานตามคำสั่งของหัวหน้างาน
  • เข้าร่วมกิจกรรม DRM กับหัวหน้างานทุกวันที่มาทำงาน
  • ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานและพื้นที่ส่วนกลางทุกวัน

สาขาที่เปิดรับสมัคร :

บุรีรัมย์


 383
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์