เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

งานประจำ
2 อัตรา
ไม่ระบุ
ตั้งแต่ 25 ขึ้นไป
ปริญญาตรี
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
ตามตกลง

วุฒิ :

วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ :

 • มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความรู้ระบบ ERP
 • มีความเป็นผู้นำ และสามารถบริหารงาน เพื่อตอบสนองนโยบายของบริษัทฯได้
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการทำงาน แก้ไข ป้องกันปัญหาได้
 • สามารถทำงานเป็นทีม และ ทำงานเชิงรุก
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี

รายละเอียดของงาน :

 • ดูแล Master ระบบ ERP ให่ช้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลพื้นฐานขอองค์กรทั่วไป สอดคล้องกับการพัฒนาระบบ อัพเดทข้อมูลและ Software ที่มีความต้องการปรับปรุงตามระยะเวลาอย่าสม่ำเสมอ
 • ติดตั้งการใช้งานและตรวจสอบ ระบบปฏิบัติการ Windows และ MS Office
 • ควบคุมและตรวจสอบงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการบริการให้มีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมหาทางแก้ไขและป้องกัน
 • ปรับปรุงและพัฒนา คิดหาแนวทางในการ Support ผู้ใช้งานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาที่เปิดรับสมัคร : 

 1. ฉะเชิงเทรา
 2. บุรีรัมย์

 488
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์